top of page

Doelstelling

 

De doelstelling van de stichting “Ramon scoort tegen kanker” luidt als volgt:

 

“Het genereren van (financiële) middelen om te kunnen bijdragen aan het betalen van de kosten die voortkomen uit de overlevingskansvergrotende behandeling van kinderen met kanker.” 

 

Op 26 juli 2013 is stichting “Ramon scoort tegen kanker” opgericht, oorspronkelijk met het doel om financiële middelen te genereren om te kunnen bijdragen aan het betalen van de kosten die voortkomen uit de overlevingskansvergrotende behandeling van kinderen met kanker in het buitenland. In de praktijk zien we echter dat achter een kind met kanker, die voor een behandeling naar het buitenland gaat, vaak een stichting zit die in veel gevallen het benodigde bedrag ruimschoots bij elkaar haalt.

 

Op 18 maart 2014 hebben we als stichtingsbestuur gesproken met een maatschappelijk werkster en een kinderoncologe van het UMCG in Groningen. Uit dit gesprek is naar voren gekomen dat er een andere doelgroep is die financiële steun vanuit onze stichting misschien nog wel harder nodig heeft, namelijk gezinnen met weinig financiële draagkracht waarvan een kind met kanker in Nederland een levenskansvergrotende behandeling moet ondergaan. Deze gezinnen hebben vaak geen stichting achter zich staan die voor hen de benodigde gelden genereert. Er zijn ook weinig tot geen andere stichtingen waar zij een beroep kunnen doen op financiële steun. Ook deze gezinnen kunnen te maken hebben met hoge reis- en verblijfkosten als zij door de behandeling van het kind in een ziekenhuis verder weg niet thuis kunnen wonen of voor langere tijd een grote reisafstand moeten afleggen (bijvoorbeeld kinderen die voor een beenmergtransplantatie naar Leiden moeten). Tegenwoordig worden alle kinderen met kanker behandeld in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht..   dus voor vele gezinnen zijn het lange ritten met de auto. 

 

Naar aanleiding van het gesprek met de maatschappelijk werkster en de kinderoncologe van het UMCG is het bestuur van mening dat de beschikbare middelen niet alleen ingezet moeten worden voor behandeling in het buitenland van kinderen met kanker, maar ook voor kinderen die in Nederland behandeld worden. Het bestuur van de stichting “Ramon scoort tegen kanker” heeft daarom op 25 maart 2014 besloten om de statuten te wijzigen en voor de doelstelling geen verschil te maken tussen kinderen met kanker die een overlevingskansvergrotende behandeling in het buitenland of het binnenland moeten ondergaan.

bottom of page