top of page

Voorwaarden subsidieaanvraag

 

De stichting “Ramon scoort tegen kanker” heeft voor het aanvragen van een financiële bijdrage een subsidiereglement opgemaakt. De belangrijkste voorwaarden zijn ook terug te vinden op het subsidieaanvraagformulier. Deze luiden als volgt:

 

 

  • Alle gezinnen met kinderen met kanker die verbonden zijn aan het UMCG in Groningen en het Prinses Maxima Centrum in Utrecht waarvan het te behandelen kind jonger is dan 19 jaar kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage;

  • De bijdrage is gericht op een tegemoetkoming in de gemaakte of nog te maken reis- en verblijfkosten voor behandelingen binnen of buiten het UMCG en het PMC in Utrecht.

  • Alle aanvragen lopen centraal via het maatschappelijk werk van de afdeling Kinderoncologie van het UMCG in Groningen en het PMC in Utrecht.

  • De financiële bijdrage per gezin bedraagt maximaal € 800,- per behandeling.

 

Het subsidieaanvraagformulier wordt verstrekt via het maatschappelijk werk van de afdeling Kinderoncologie van het UMCG in Groningen of het PMC in Utrecht en niet via de stichting “Ramon scoort tegen kanker” zelf. Indien u in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage zult u dit dus moeten aanvragen via het maatschappelijk werk van de afdeling Kinderoncologie van het UMCG in Groningen of het PMC in Utrecht.

UMCG in Groningen - Stichting Ramon scoort tegen kanker
bottom of page