top of page

Judith

23 januari 2017

De stichting 'Ramon scoort tegen kanker' heeft de afgelopen maand 5 gezinnen financieel ondersteund.

Eén van hen is het gezin van Judith. Zij is 7 jaar, 

en heeft een Neuroblastoom stadium IV. Zij is onlangs gestart met het laatste deel van de behandelfase: de immunotherapie. Zij ondergaat dit in het Prinses Maxima Centrum te Utrecht.

 

Neuroblastomen worden ingedeeld in stadia die de behandeling bepalen.
Ongeveer de helft van de kinderen heeft een plaatselijke tumor en de andere helft een tumor met uitzaaiingen (hoog-risico). Operatie, bestraling, chemotherapie en een MIBG-behandeling worden al dan niet in combinatie toegepast. MIBG is een tumor specifieke bestraling. Voor kinderen met uitzaaiingen volgt een hoge dosis chemotherapie door eigen bloed-stamcelreïnfusie.

 

Kinderen met een hoog-risico Neuroblastoom die (nagenoeg) tumorvrij zijn na teruggave van hun stamcellen komen in aanmerking voor immunotherapie. Immunotherapie zet het afweersysteem van het kind aan tot vernietigen van kankercellen. Deze behandeling vindt sinds 2016 ook plaats in het Prinses Máxima Centrum.

 

Wij wensen alle gezinnen veel sterkte de komende tijd..
en respecteren de wens van de andere gezinnen om in de anonimiteit te blijven.. 

 

Please reload

bottom of page